Arvi™ toiminnanohjausjärjestelmä!

Monta pientä syytä = YKSI (1) ISO SYY valita ARVI toiminnanohjausjärjestelmä

 

1) Päivittäinen asiakastietojen hallittavuus


• Erinomainen prosessien hallintamahdollisuus ja yhtenäinen arviointi sekä raportointi.
• Käsittää laajat asiakasarvioinnin palvelimet eri toimintoineen.
• Pitää sisällään valmiit indikaattorit ja arviointipalvelimet eri tilanteisiin.
• Viranomaisilmoitukset kätevästi reaaliaikaisesti tulosteena ilman erillisiä toimintoja.
• Sopimusten, prosessien, yksiköidenhallinta helppoa ja vaivatonta.
• Arvioinneista tulostettavissa lausuntoihin valmiit mittaukset päättelyarvioinnin pohjaksi.
• Valmiit kyselytoiminnot ja raportit asiakastyytyväisyyden selvittämiseen.

 

2) Parantaa työyhteisön tehokkuutta ja varmuutta sekä laatua


• Asiakastietosuojaus ja tietojen hallinta täyttää KELA: n laatuvaatimukset.
• Jatkuva tuotekehittely, uusiutuminen ja ajan tasalla pysyminen tuo varmuutta.
• Päivitykset veloituksetta ilman lisäkustannuksia suoraan näyttöruudulle toimitettuna
• Parantaa työyhteisön tehokkuutta ja toimivuutta sekä säästää aikaa asiakkaiden hyväksi.
• Luo itsenäisen mutta organisaatiokohtaisesti yhtenäisen toimintamallin.
• Valmiit ”pohjat ja mallit” vapaasti oman toiminnan päivittämiseen ja kehittämiseen.
• yhteistyötä pajatuotteiden markkinointiin, myyntiin ja tuottamiseen.

 

3) Mahdollistaa toiminnan kokonaisvaltaisen ohjaamisen ja johtamisen välineen


• Kokonaisuutena täyttää ISO 9001 ja ISO 14001 laatujärjestelmien hallintaominaisuudet.
• Helppo asentaa ja ottaa käyttöön sekä päivittää oma profiili.
• Kaikki tarvittavat samassa IT palvelimessa.
• Sisältää toimintaohjausjärjestelmän käyttöohjeet ja ohjeistukset.
• Sisältää lukuisia valmiita pohjia menettelyohjeiden päivittämiseen.
• Sisältää valmiita sopimuspohjia ja hinnoiteltuohjeistuksia.

 

4) Tarjoaa lisäpalveluna ilman erillistä veloitusta kaiken muun lisäksi


• Valtakunnallinen palveluverkosto mukana toimintaa kehittämässä.
• Valtakunnallinen tukipalvelu ja koulutusverkosto.
• ARVI tarjoaa lisenssioikeudet toimia itsenäisenä verkostopalvelun tuottajana.
• ARVI tarjoaa laajan markkinointituen ja näkyvyyden.

 

5) Tarjoaa organisaatiokohtaista palvelua


• Verkoston omat Valtek-pro tutkintokoulutukset takaavat ammatillisen osaamisen kehittymisen.
• ARVI palveluketjun sisäinen ja ulkoinen auditointi luo pohjan toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.
• STL 9001 VPS sertifioinnin kautta tunnustus työyhteisön laadusta ja osaamisesta.
• STL 9001 VPS palvelustandardit jotka luovat vähimmäisvaatimukset toiminnalle.
• Kattavat lisenssioikeudet valtakunnalliseen asiantuntijaverkostoon.